Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

Με βάση τη δεύτερη κατηγορία της κυβερνητικής οι επιστήμονες με την εξέλιξη της σκέψεως, δημιουργούν τις σκεπτόμενες αυτόνομες μηχανές. Δίνοντας έτσι κάποιες πληροφορίες - δεδομένα, δημιουργούνται μη ελεγχόμενες καταστάσεις, δηλαδή καινούρια ζωή και σκέψη (θεωρία του χάους).
Θεωρούμε ότι το σώμα είναι περιοριστικός παράγοντας της πνευματικής εξέλιξης και μέσω των media και της κοινωνίας το σώμα πιέζεται , σαπίζει και προκαλεί πόνο.HERMANN NITSCH (Action)
Διάδραση με ζώα και ανθρώπους κρεμασμένα:
Θεωρεί ότι τα επιθετικά ένστικτα του ανθρώπου έχουν καταπιεστεί μέσω των media. Αυτή η διάδραση ήταν ένας τρόπος να απελευθερωθεί η καταπιεσμένη ενέργεια και να απέλθει η κάθαρση μέσω του πόνου και μαρτυρίας.Γι' αυτό το λόγο αποζητάμε ένα νέο τρόπο ζωής, μέσα από τη σωματική απαλλαγή και δίνουμε λύσεις μέσω της τεχνολογίας, ώστε η νέα πραγματικότητα να έχει πιο ελεύθερη μορφή.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΖΩΗ
Υπερασπίζοντας την άποψη οτι η κινητήρια δύναμη της ζωής είναι η πληροφορία (παρ.1) καταφεύγουμε στο συμπέρασμα οτι οι πληροφορίες που εναλλάσσονται δίνουν ζωή στην κοινωνία. Γι'αυτό το λόγο η πρόθεση του καταφυγίου ειναι η δημιουργία μιας νέας κοινωνίας
απαλλαγμένης από τα δεινά του σώματος και αποτελούμενης μόνο απο πληροφορίες.


ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Με αφορμή την performance του John Jesurum γίνεται η πρώτη παρατήρηση για τον εγκλωβισμό του "ανθρώπου" στην εικόνα.


JOHN JESURUM (Deep Sleep)
Στο hi-tech θέατρο του, διαταράσσει τα όρια ανάμεσα στα μμε και στην πραγματική ζωή. Στο deep sleep, ένα νέο αγόρι είναι φυλακισμένο σε μια ταινία και δεν μπορεί να επιστρέψει στη σάρκα του.

Το σώμα τοποθετείται σε εναν ειδικό χώρο και βρίσκεται σε καταστολή.


Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία του υβριδικού οργανισμού και κατά συνέπεια της νέας κοινωνίας βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος παίρνει τη μορφή του σκληρού δίσκου (παρ.2). Αυτό που χρειάζεται είναι να απομονωθούν ψηφιακά αυτές οι πληροφορίες και να τοποθετηθούν σε μια κεντρική μονάδα-
www.geocities.com/melanitis2001/Tzafesta.html.
Παράλληλα θα υπάρχει μια δεύτερη κεντρική μονάδα που θα αφορά το τεχνητό περιβάλλον του ψηφιακού καταφυγίου.
Τις πληροφορίες αυτές τις έχουμε απομονώσει από το κυτταρικό ανθρώπινο DNA και στη συνέχεια τις έχουμε επεξεργαστεί ηλεκτρονικώς φτιάχνοντας έτσι ένα ψηφιακό ομοίωμα.


Το ομοίωμα είναι μονοκύτταρος οργανισμός, διότι η πολυμορφία των κυτταρικών πρωτεϊνών οφείλεται κυρίως στην δημιουργία της πολυπλοκότητας της σωματικής υπόστασης (παρ.3), δηλαδή απαλλάσσοντας το σώμα απαλλαγόμαστε και από την πολυκυτταρική διάσταση.


Θεωρώντας τη νέα μορφή του οργανισμού δεδομένη, δίνουμε στο ον μια μορφή συμβολική ως προς τη ζωή, του σπέρματος, και με βάση το διάγραμμα κωδικοποιούμε τις πέντε κατηγορίες δεδομένων με τον εξής τρόπο:


κίνηση: (ψηφιακή), ηλεκτρονική ταχύτητα και κίνηση στον οριζόντιο άξονα
αντίληψη: κίνηση στον κάθετο άξονα, ώστε να είναι εμφανής η διαφορά
μνήμη: ένταση φωτός
επειδή ανταλλάσσει πληροφορίες με το σώμα (δράση-αντίδραση), το οποίο αναφέραμε οτι είναι ο σκληρός δίσκος της μονάδας επεξεργασίας, συμβολίζουμε αυτή την μεταφορα μνήμης με εναλλαγή φωτός όπως και στη σημερινή τεχνολογία, όπου για να υποδείξει ο υπολογιστής ότι χρησιμοποιεί την μνήμη του αναβοσβήνει ο λαμπτήρας της κεντρικής μονάδας.
συμπεριφορά: φάσμα ήχου
Λόγω της μονοκυτταρικής μορφής τα χαρακτηριστικά έχουν καταργηθεί, άρα αντί για την γλώσσα του σώματος και του κατά την διάρκεια τις συναισθημετικής διαταραχής και αναλόγως με την συχνότητά της παράγονται διαφορετικοί ηχοι.
βελτίωση-μάθηση: χρωματικά επίπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με βάση την μορφολογία και την κωδικοποίηση των ανθρώπινων πληροφοριών δημιουργήθηκε το ψηφιακό περιβάλλον. Χωρίζεται σε δυο επίπεδα, το ένα επίπεδο είναι της απομόνωσης και το άλλο τηςεπικοινωνίας. Στο πρώτο οι οργανισμοί βρίσκονται σε κίνηση ή σε στασιμότητα και διαλογίζονται και η υλική υπόσταση του περιβάλλοντος θα είναι ρευστή. Στο δεύτερο θα γίνεται η αλληλεπίδραση των ψηφιακών κυττάρων (κωδικοπόίηση των δεδομένων) και το περιβάλλον βρίσκεται σε κενό αέρος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.LANGTON :ΤΕΧΝΗ + ΖΩΗ = ΤΕΧΝΗΤΗ ΖΩΗ
Τεχνητή ζωή είναι μια επιστήμη που μελετά τη ζωή όπως θα μπορούσε να είναι αν δεν ήταν αυτή που είναι.
Είναι ζωή στο αφηρημμένο επίπεδο, στο επίπεδο της πληροφορίας.
2.Παραδοχή Wiener: Ο άνθρωπος είναι μια φυσική μηχανή και οι τεχνητές μηχανές θα έπρεπε να μοιάζουν στις φυσικές μηχανές σε πολυπλοκότητα και ευφυΐα.Κυβερνητική είναι η εξέλιξη της σκέψης που έχει ως αποτέλεσμα τις σκεπτόμενες μηχανές, δηλαδή τις μηχανές που μαθαίνουν.
3.ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Προβλήματα γύρω από την προέλευση του ανθρώπου, αν ο άνθρωπος είναι προϊόν εξελικτικής διαδικασίας ή δημιουργίας.
Ο Lamarck υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά κληροδοτούνται από την μια γενιά στην άλλη. Επίσης, ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληροδοτούνται και κάθε μονάδα μιας ομάδας εξελίσσεται ατομικά
Ο Δαρβίνος υποστήριξε ότι η εξέλιξη επηρεάζει ομάδες.
ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της κοινής προέλευσης των ειδών αποτελούν τον παγκόσμιο γενετικό κώδικα σε ένα ενιαίο βιοχημικό πλαίσιο των βασικών βιομορίων.